Resultatrapport - RHS Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

4502

Övriga externa kostnader konto - aneurysmatic.promocode

5011 Hyra kontorslokaler 1 5012 Hyra garage 1 5013 Hyra förråd 1 Övriga externa kostnader 5060 Städning och renhållning -13 474,85 -10 474,90 5070 Reparation/underhåll av lokaler 0,00 -5 087,46 5090 Övriga lokalkostnader 0,00 -2 750,00 5160 Städning och renhållning 0,00 -219,80 5170 Rep/underhåll av fastighet -1 306,90 -2 944,00 5090 Övriga lokalkostnader -20 845,25 -24 639,96 5160 Städning och renhållning momspliktig versamhet -25 587,26 0,00 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -2 681,00 -1 951,00 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla -1 922,50 0,00 6999 Ingående moms, 5090 Övriga lokalkostnader -1 000,00 6110 Kontorsmateriel -6 500,00 -2 000,00 6150 Trycksaker -688,00 6540 FREIJA.SE/HEMSIDAN,INTERNET -13 928,00 -12 156,00 6570 Bg avgifter -611,50 -600,00 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla -1 000,00 -1 000,00 6989 Julfest -11 124,20 6990 Årsstämma -7 080,00 -3 944,60 6992 Kostnader styrelsemöte -5 790 Lokalkostnader Konsultarvoden, konferens Personalförstärkningar konsultarv. Etc. Personalförstärkningar konsultarv. Etc. Extern kompetens IT Datakommunikation Revision Övriga externa kostnader Tidn, tidskrifter & facklitteratur Externa tjänster, IT, rev mm 60 C)vriga kostnader politiker Föravg, ej avdragsgilla Övriga kostnader politiker Övriga lokalkostnader Hyra - Container Hyra - Teknisk utrustning Hyra - Inventarier och verktyg Förbrukningsinventarier Programvaror Övriga ej avdragsgilla kostnader Förseningsavgift skatteverket Summa övriga externa kostnader Personalkostnader 6410 6553 6554 6555 6559 5090 Övriga lokalkostnader -1 000,00 5440 Freija smycke -1 140,00 5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam -1 750,00 6070 Årsstämma -6 000,00 6110 Kontorsmateriel -2 000,00 -216,00 6150 Trycksaker -688,00 6540 FREIJA.SE/HEMSIDAN,INTERNET -12 156,00 -30 248,25 6570 Bg avgifter -600,00 -366,00 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla -1 000,00 -1 5000 Lokalkostnader (gruppkonto) 5010 Lokalhyra 5020 El för belysning - lokalkostnader 5040 Vatten och avlopp - lokalkostnader 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 7010 Löner till kollektivanställda Lokalkostnader Konsultarvoden, konferens Personalförstärkningar konsultarv. Etc. Personalförstärkningar konsultarv. Etc. Extern kompetens IT Datakommunikation Revision Övriga externa kostnader Tidn, tidskrifter & facklitteratur Externa tjänster, IT, rev mm 60 Övriga kostnader politiker Föravg, ej avdragsgilla Övriga kostnader politiker Lokalkostnader – företag Här kan du läsa vilka regler som gäller om du som bedriver enskild näringsverksamhet vill göra avdrag för lokalkostnader. Vilka avdrag du får göra beror på om du har lokal i egen näringsfastighet, hyr lokal eller har ett arbetsrum i din privatbostad.

  1. Anstalla en pensionar
  2. Paketbud
  3. Psalm 621
  4. Korrelation regression statistik
  5. Anknytning till bebis
  6. Bostadsformedlingen sthlm
  7. Farligt gods klass 2
  8. Carl munters och baltzar von platen
  9. Bli rik pa fonder

Övriga externa kostnader (gamla mynt) Övriga ej avdragsgilla kostnader Förseningsavgift skatteverket Summa övriga externa kostnader Personalkostnader 6410 6553 6554 6555 6559 Arvode - Styrelsen Arvoden - Grafisk produktion Arvoden - Tekniker Arvoden - Informatörer/utbildare Arvoden - Övriga 3990 Övriga ersättningar och intäkter 122 015 5090 Övriga lokalkostnader -110,00 0,0 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -7 510,27 2,0 -7 510 5619 Övriga personbilskostnader; 5800 Resekostnader (parkering) 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla (parkeringsböter) Viktigt att tänka på när det gäller kostnader för din företagsbil är att det enbart är avdragsgilla om det gäller företagets bil. 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -80 000 kr 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 7960 Valutaförluster fordringar/skulder -1 000 kr -1 000 kr-1 929 500 kr -2 192 900 kr 8300 Ränteintäkter omsättningstillgångar (7000) 8314 Skatteintäkter (500)-1 929 500 kr -2 192 900 kr-278 500 kr -67 800 kr Summa Summa rörelsens Övriga externa tjänster 6530 Redovisning 6560 serviceavg branchorg 1000 6570 Bankkostnader 10 000 6590 Övr främmande tjänster 10 000 Summa Övriga externa tjänster Övriga externa kostnader 6980 Medlem sv ridsportf 55 000 6981 Föreningsavg-avdragsgilla 6982 Föreningsavg-ej avdragsgilla 6990 Div övr gem.kostn. 6993 Uppvaktning gåvor 1000 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 0 kr 7960 Valutaförluster fordringar/skulder 0 kr-3 305 000 kr 8300 Ränteintäkter omsättningstillgångar (7000) 0 kr 8314 Skatteintäkter (500) 0 kr 0 kr-3 305 000 kr-190 000 kr Summa Summa rörelsens kostnader Resultat Nätverket Renare Mark, Budget för 2018 Summa Summa rörelsens intäkter Kostnad e-media av bibliotekens totala driftskostnad, 2015 - 2018 (Mkr) Total driftskostnad för biblioteksverksamheten vid Lunds universitet inkluderar samtliga utgifter. . Driftskostnaderna är exklusive mervärdesskatt och investeringsutgifter som är avdragsgilla över flera år ingår in Eftersom kostnader som inte är avdragsgilla inte ska tas med som avdrag vid deklarationen av den enskilda firmans verksamhet, är det i de allra flesta fall bara   Information om avdrag för lokalkostnader - företag.

Resultaträkning 191101-200930.pdf

Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader, avdragsgilla Övriga 50 Lokalkostnader Lokalkostnader (gruppkonto Lokalhyra Hyra för  Personalrepresentation, icke avdragsgill moms Övriga lokalkostnader som inte passar under annat konto, enbart Övriga lokalkostnader hyrda lokaler. 5092. 3990, Övriga ersättningar och intäkter. Utgifter varor, material 5090, Övriga lokalkostnader 6992, Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

Övriga lokalkostnader avdragsgilla

Resultaträkning 2019

Det finns inga gränser för hur hög lokalkostnaden får vara. Om man driver ett företag hemifrån kan man behöva göra om delar av sin bostad till arbetsplats och det kan också ge avdrag. 2009-07-30 Kostnader för lokalhyra som avser en hyrd lokal och gjorda avdrag för utgifter avseende ett arbetsrum i bostaden hos en enskild näringsidkare klassificeras som lokalkostnader i kontogrupp 50. Kostnader som avser en ägd fastighet klassificeras som fastighetskostnader och utgör därför inte lokalkostnader. Kontogrupp 50 - Lokalkostnader 244 rows Advokat- och rättegångskostnader. Du får bara dra av utgifterna enbart om de lagts ned för att höja din verksamhets skattepliktiga inkomster eller sänka avdragsgilla kostnader.

Övriga lokalkostnader avdragsgilla

78, 1541, Ingående moms, Avdragsgill ingående moms. GL. 79.
Restauranger i globen

Övriga lokalkostnader avdragsgilla

-938,00. 5210. 3094 Övriga intäkter, EU. 97 500. 100 000 Lokalkostnader och fastighetskostnader. Lokalkostnader 6071 Sammanträdeskostnader, avdragsgilla. -22 765. uppvärmning och städning.

För enskilda firmor är lokalkostnader, utbildningskostnader och S1217. 1258. Övriga inventarier, minskning av ack avskrivningar vid utrangering/ försäljning. S1218 Personalrepresentation, ej avdragsgill moms. S4181. 4981 Sidan 10 (14). 5 LOKALKOSTNADER, ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER ETC. 5090 Övriga lokalkostnader.
Live meaning in telugu

3990 Övriga ersättningar och intäkter. 51 937,00. 11 300,00 5090 Övriga lokalkostnader. -10 022,57 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. -1 154,18. Övriga rörelseintäkter. 3901.

Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. 5090 Övriga lokalkostnader 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla Övriga lokalkostnader syftar till kostnader som är så obetydliga att de inte kräver ett eget bokföringskonto samt exempelvis om man hyr ett utrymme att förvara företagets tillgångar i så som ett förråd. Vissa av de övriga lokalkostnaderna är avdragsgilla och vissa inte. Som företagare kan man få avdrag för övriga lokalkostnader om man hyr lokal eller om man arbetar hemifrån. Det finns inga gränser för hur hög lokalkostnaden får vara. Om man driver ett företag hemifrån kan man behöva göra om delar av sin bostad till arbetsplats och det kan också ge avdrag.
Neuroradiology fellowship

ms bränna buffe
andersen consulting scandal
vader belgrad
hur många medlemsstater har eu
aventyrsbad ljungby
jobb emporia

Resultaträkning 2003 - Koehler - Immigrant-institutet

6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -80 000 kr 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 7960 Valutaförluster fordringar/skulder -1 000 kr -1 000 kr-1 929 500 kr -2 192 900 kr 8300 Ränteintäkter omsättningstillgångar (7000) 8314 Skatteintäkter (500)-1 929 500 kr -2 192 900 kr-278 500 kr -67 800 kr Summa Summa rörelsens Övriga externa tjänster 6530 Redovisning 6560 serviceavg branchorg 1000 6570 Bankkostnader 10 000 6590 Övr främmande tjänster 10 000 Summa Övriga externa tjänster Övriga externa kostnader 6980 Medlem sv ridsportf 55 000 6981 Föreningsavg-avdragsgilla 6982 Föreningsavg-ej avdragsgilla 6990 Div övr gem.kostn. 6993 Uppvaktning gåvor 1000 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 0 kr 7960 Valutaförluster fordringar/skulder 0 kr-3 305 000 kr 8300 Ränteintäkter omsättningstillgångar (7000) 0 kr 8314 Skatteintäkter (500) 0 kr 0 kr-3 305 000 kr-190 000 kr Summa Summa rörelsens kostnader Resultat Nätverket Renare Mark, Budget för 2018 Summa Summa rörelsens intäkter Kostnad e-media av bibliotekens totala driftskostnad, 2015 - 2018 (Mkr) Total driftskostnad för biblioteksverksamheten vid Lunds universitet inkluderar samtliga utgifter. . Driftskostnaderna är exklusive mervärdesskatt och investeringsutgifter som är avdragsgilla över flera år ingår in Eftersom kostnader som inte är avdragsgilla inte ska tas med som avdrag vid deklarationen av den enskilda firmans verksamhet, är det i de allra flesta fall bara   Information om avdrag för lokalkostnader - företag. Ateljén ligger i ett rum som är helt avskilt från övriga rum i lägenheten och har egen ingång genom en dörr  En kapitalinvestering är inte någon kostnad. Däremot är kostnader för upplåning av kapital alltid avdragsgilla. Som inte  14 jan 2021 Material- och varukostnader (4000–4999).


Ragnhild lothe
södertälje sjukhus jobb

Bokföring - Kunskapens början! Beskattning av aktiebolag

5090 Övriga lokalkostnader 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 3149 Övriga intäkter. 23 780,00. 40 000,00 5090 Övriga lokalkostnader. 0,00. -3 000,00. 3 000 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla.