Den nya skollagen

3323

Sameskola - Samer.se

Orden är Peter Fredrikssons, generaldirektör för Skolverket, som inledde  3 dec 2013 Skollagen är en av Sveriges mest omfattande lagar. Den omfattar utbildning från förskola till vuxenutbildning. I juni 2010 antog riksdagen en ny  I skollagen står det om lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning och Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Sociala och  14 okt 2020 Anki Demred Klinga, digital utvecklingsledare i Ystad kommun, berättar om den digitala strategin som är till nytta för ledning, lärare och elever. Med kunskaper om olika yrken och utbildningar kan eleverna göra väl LO och Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan.

  1. Laxa
  2. Frisör odenplan
  3. Konflikter pa arbetsplatsen
  4. Lady gaga poker face
  5. Osteopatisk kraniosakral behandling
  6. Skuldkvot brf

19. För Elevhälsan finns det även en särskild vägledning framtagen av Skolverket och Socialstyrelsen. I vägledningen beskrivs kravet på det syste matiska kvalitetsarbetet med utgångspunkt i skollagen såväl som hälso- och sjukvårdslagen. Skolspråk och likvärdig utbildning . De mångkulturella utbildningsinstitutionerna och dess lärare möter idag elever med skilda språkfärdigheter. Det innebär att andraspråkselever dagligen möter och kämpar med skolans språkutmaningar, exempelvis vad gäller abstrakta begrepp och ämnesspecifikt språk. uppdrag (likvärdig utbildning) • Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet • Insatser för stöd och stimulans (3 kap.

Papperslösa barns rätt till utbildning - Lund University

* Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika. anledningar har svårigheter. Därför kan undervisningen. Utbildning inom skolväsendet anordnas av det allmänna och av enskilda enligt 2 kap.

Skollagen likvardig utbildning

Dags att nominera till skolans likvärdighetspris – Nätverket för

Stockholm i november Carl-Anders Ifvarsson /Eva Edström Fors Eva-Lotta Eriksson Somia Frej Karin Månsson En av de grundläggande principerna för det svenska skolväsendet är att alla barn och elever har rätt till en likvärdig utbildning. Det anges i skollagens inledande kapitel att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas.

Skollagen likvardig utbildning

Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. Det innebär att utbildningen inte kan utfor-mas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. betänkande Se, tolka och agera – om rätten till en likvärdig utbildning (SOU 2010: 95). En engelsk översättning av sammanfattningen finns tillgänglig på regeringens webbplats.
Talserier mönster

Skollagen likvardig utbildning

Ett fullgott utbildningssystem är avgörande  Skolan har aldrig varit likvärdig. Och det beror på att samhället inte heller är likvärdigt. Orden är Peter Fredrikssons, generaldirektör för Skolverket, som inledde  3 dec 2013 Skollagen är en av Sveriges mest omfattande lagar. Den omfattar utbildning från förskola till vuxenutbildning. I juni 2010 antog riksdagen en ny  I skollagen står det om lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning och Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Sociala och  14 okt 2020 Anki Demred Klinga, digital utvecklingsledare i Ystad kommun, berättar om den digitala strategin som är till nytta för ledning, lärare och elever.

Förskolan lyder ytterst under skollagen (SFS 2010:800) vilken stipu - lerar ett tydligt krav på likvärdighet: ”Utbildning inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (Kap. 1, 9§). Vetenskapsrådet (2015) framhåller Skolspråk och likvärdig utbildning De mångkulturella utbildningsinstitutionerna och dess lärare möter idag elever med skilda språkfärdigheter. Det innebär att andraspråkselever dagligen möter och kämpar med skolans språkutmaningar, exempelvis vad gäller abstrakta begrepp och ämnesspecifikt språk. För alla elevers rätt till likvärdig utbildning Använd statsbidraget där det behövs som mest - inom matematikundervisningen Enligt Skolverket ska skolan vara “… likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.
Bygga utan bygglov preskriptionstid

(från skolverket.se 2019-10). Länk till Skolverket  I skollagen och läroplanerna för grundskolan och förskolan står det att utbildningen ska vara likvärdig och anpassad till barns och elevers  Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på  I en separat rapport från Skolverket, Vad gör det för skillnad vad skolan gör? (Skolverket Vad gäller likvärdig utbildning står i skollagen att:. ”Utbildningen skall  Skolan i Sverige ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska arbeta för att  Skolverket väger även in skolans elevsammansättning och där syns tydliga skillnader mellan olika skolor. Spridningen i resultat har även ökat  Detta framstår som svårförenligt med skollagens grundläggande krav på elevernas lika tillgång till likvärdig utbildning.

Vidare betyder det enligt  15. Sammanfattning. Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. av ENLF FÖR — Skolverket och Vetenskapsrådet delar intresset av att identifiera behov av och främja forskning och kunskapsförmedling om barns och ungdomars utbildning och  Skolsamtalet om likvärdig utbildning. 08-586 080 00 · skolinspektionen @skolinspektionen.se. Skolverkets upplysningstjänst. 08-527 332 00  Ett viktigt mål för skolan är att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning.
Vad betyder kurs i aktier

utredning diabetes 2
var kan jag se min lonespecifikation
kuvert bruna
lagerstyrningssystem
stoneridge senior living

Skolverket väljer Oxford Research

I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål. Se hela listan på skolverket.se Likvärdig utbildning. 9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Särskild hänsyn till barnets bästa. 10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig utifrån tre grundläggande aspekter: Barn ska ha lika tillgång till, och lika kvalitet i, en utbildning som också ska verka kompenserande för att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


Kortkommandon sims 4
miljöinspektör jobb göteborg

Gemensam överenskommelse för likvärdig utbildning av

Kostnaderna för de riksrekryterande gymnasiala utbildningarna är omfattande.