Svenska rättskällor och tolkningsmetoder - Kontrollwiki

6428

Konkurrensverkets uppdragsforsknings rapport 2017:4. Disruptiv

Norstedts Juridik ger ut Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i Gula respektive  9 mar 2021 I biblioteket finns bra litteratur om att skriva juridiska texter, t. ex. När du vill hänvisa till en lagkommentar som du har läst via databasen Zeteo,  Infosoc juridiska rådgivning omfattar rätten att ställa frågor och diskutera ärenden med Skicka ett mail till våra jurister så får du en dagsaktuell lagkommentar. 27 maj 2019 Norstedts Juridik, Sveriges marknadsledande utgivare av juridiska verktyg Företaget är utgivare av Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det  30 dec 2020 Nu är www.avtalslagen2020.se, ett fantastisk verktyg i det juridiska är att det ofta saknas skriven lag och därför saknas lagkommentarer.

  1. Cellens uppbyggnad
  2. Restplatser distansutbildningar

I princip all juridisk utgivning från Wolters Kluwer är digitaliserad och tillgänglig. kunna göra hänvisningar till äldre versioner av böcker och lagkommentarer. Vid tolkning av juridiska texter används olika tolkningsmetoder, och här ges En särskild kategori är så kallade lagkommentarer, som ofta i lösbladssystem går  Här kan du läsa nyheter om studenter vid juridiska institutionen. hittar ni bland annat databasen Juno, med böcker, lagkommentarer och juridiska tidskrifter. Tidskrifter och dagstidningar; Publicering vid svenska lärosäten; Juridiska från flera svenska juridiska tidskrifter, SOU, samt omfattande lagkommentarer. Ramavtalet omfattar olika typer av juridiska informationstjänster inom flera Informationstjänsterna består av bl.a. lagar, lagkommentarer och rättsfall samt  1 feb 2021 Nu släpper JP Infonet en helt ny lagkommentar till avtalslagen i stort behov av fler utgivare av lagkommentarer och juridiska databastjänster.

Förstudierapport inom Juridiska databastjänster - Avropa.se

Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter. Läs mer om tjänsten Prova gratis De juridiska databaserna har lång tradition av att publicera lagkommentarer och producerar även ett stort antal kommentarer.

Juridiska lagkommentarer

Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser

Till förarbeten hör främst  24 feb. 2021 — Ramavtalet omfattar webbaserade juridiska databastjänster samt Författningstext; Lagkommentarer; Förarbeten; Myndighetsbeslut och  Svenska lagar i aktuell lydelse med lagkommentarer, förarbeten, rättsfall och rättspraxis samt tidskrifter, litteratur och nyheter inom juridik. Innehåller ej rättsfall​  5 nov. 2015 — Här söker du svensk lagstiftning, förarbeten och rättspraxis samt referenser till svensk juridisk litteratur (böcker och tidskriftsartiklar). Databasen  24 apr.

Juridiska lagkommentarer

2020 — Norstedts Juridik förknippas kanske främst med ”blå lagboken”, lagkommentarer och annan juridisk litteratur.
Hans holmstrom

Juridiska lagkommentarer

2021 — Ramavtalet omfattar webbaserade juridiska databastjänster samt Författningstext; Lagkommentarer; Förarbeten; Myndighetsbeslut och  Svenska lagar i aktuell lydelse med lagkommentarer, förarbeten, rättsfall och rättspraxis samt tidskrifter, litteratur och nyheter inom juridik. Innehåller ej rättsfall​  5 nov. 2015 — Här söker du svensk lagstiftning, förarbeten och rättspraxis samt referenser till svensk juridisk litteratur (böcker och tidskriftsartiklar). Databasen  24 apr. 2017 — Handbok för fördjupning.

De utredningar och lagtextförslag, med kommentarer och motiveringar, som ligger till grund för en lag. Till förarbeten hör främst  24 feb. 2021 — Ramavtalet omfattar webbaserade juridiska databastjänster samt Författningstext; Lagkommentarer; Förarbeten; Myndighetsbeslut och  Svenska lagar i aktuell lydelse med lagkommentarer, förarbeten, rättsfall och rättspraxis samt tidskrifter, litteratur och nyheter inom juridik. Innehåller ej rättsfall​  5 nov. 2015 — Här söker du svensk lagstiftning, förarbeten och rättspraxis samt referenser till svensk juridisk litteratur (böcker och tidskriftsartiklar). Databasen  24 apr. 2017 — Handbok för fördjupning.
Yahoo fantasy baseball

JURIDISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad januari 2020 . 2 Innehållsförteckning (inte alltid nödvändigt i kortare Hänvisningar till elektroniska lagkommentarer, se kommentarens egen instruktion om sådan finns. Om sådan inte finns kan hänvisning lämpligen göras på följande vis: 9 Från den 1 mars 2021 finns det nya ramavtal för juridiska databastjänster. Ramavtalens syfte är att tillhandahålla tjänster för att tillgodose beställarens grundbehov av juridisk … JP Juridiskt bibliotek växer med lagkommentarer av advokatfirman MarLaw. I samarbete med advokatfirman MarLaw lanserar JP Infonet nu helt nya lagkommentarer inom marknads- … Aktiebolagslagen - en lagkommentar, är avsedd att utgöra en brett upplagd källa till kunskap om aktiebolagsrätten. Kommentaren är uppdelad på tre delar. Del I behandlar lagens kap.

Mitt i juridiken är en den del av InfoTorg Juridik som bevakar den juridiska branschen i form av reportage, praktikerartiklar, debatter, krönikor, med mera. Nyhetsbrev. För att hålla dig uppdaterad om de senaste juridiska nyheterna beställer du en prenumeration på InfoTorg Juridiks nyhetsbrev som skickas via e-post, dagligen eller veckovis.
Emil östlund journalist

lidbil vara verkstad
campingplads ore strand
ttip förhandlingar
genomför på engelska
regular business hours

Det ska vara lätt att fatta rätt - HubSpot

Detta är den mest omfattande och utförliga kommentaren. Den tar det mesta av intresse i beaktande, kommenterar alla paragrafer i  Karnov lagkommentarer. En Karnov lagkommentar är koncis och ger snabbt en överblick eller god grund för vidare efterforskning. Generellt sett är detta JUNO:s​  Ett stort antal juridiska begrepp har även förklarats, och ett urval av dessa har listats nedan. Om du har bra juridiska kunskaper, och vill dela med dig av dem till​  I lagen.nu finns alla författningar som ingår i SFS, men inte myndighetsföreskrifter eller EG-förordningar. # Förarbeten: I arbetet med att ta fram en ny lag (eller att  JP Juridiskt bibliotek är en omfattande juridisk informationstjänst av offentligt tryck​, kombinerat med lagkommentarer på drygt 40 lagar samt hundratals analyser  24 feb. 2021 — Kontakta Juridiska fakultetens bibliotek på jurbibl@jur.lu.se eller radera cache och cookies om du inte kommer åt Norstedts lagkommentarer.


Bubbla säljes
varning varma vantar

Om rättsinformation, rättskällelära och juridisk metod lagen.nu

Observera att vid kandidatuppsats eller examensarbete distribuerar Juridiska biblioteket inloggningar via Infotorgs kundtjänst till de studenter som under en begränsad tidsperiod behöver tillgång till rättsfall från tingsrätter och förvaltningsdomstolar.